Úplata za vzdělávání

Z WikiZUŠ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Úplata za vzdělávání (slangově školné) je částka, kterou zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka uhradí škole jako příspěvek za vzdělávání, protože ZUŠ je příspěvkovou organizací.

Úplata může být hrazena za tato období:

  • za celý školní rok
  • za jedno pololetí
  • za jedno čtvrtletí
  • za jeden měsíc

O způsobu úhrady rozhoduje ředitel. Plátce může podat žádost o změnu způsobu úhrady, případně o platbu ve splátkách.

Platba za kratší období neznamená, že se krátí žákovi období vzdělávání (např. jen na jeden měsíc). Období vzdělávání trvá vždy až do konce školního roku, respektive až do konce studia (posledního ročníku).

Splatnost úplaty za vzdělávání je dána Vyhláškou o ZUV (do 15. dne prvního měsíce daného období), avšak splatnost může ředitel stanovit jinak vnitřním předpisem. Plátce může podat žádost o změnu termínu splatnosti.

Výši úplaty za vzdělávání stanovuje ředitel školy vnitřním předpisem. Plátce může požádat o snížení výše úplaty za vzdělávání.