Otevřít hlavní menu

Kolektivní výuka

Kolektivní výuka


Jedná se o výuku žáků v tzv. kolektivních oborech, v nichž probíhá výuka žáků ve větších skupinách – kolektivech, nikoli individuálně. Standardně se jedná o výtvarný obor, literárně-dramatický obor nebo taneční obor. Počty žáků v kolektivech mají podle Rámcového vzdělávacího programu své maximální limity pro počet žáků. Minimální počet žáků v kolektivu stanoven není. Neexistuje něco jako minimální počet žáků v kolektivu kromě obecného faktu, že kolektivem rozumíme skupinu od dvou žáků.


Výtvarný oborpodle RVP max. 15


Literárně-dramatickýpodle RVP max. 10


Taneční oborpodle RVP max. 15, výjimečně v přípravném studiu max. 20


Hudební obor – V hudebním oboru jsou žáci kromě individuální výuky při hře na nástroj nebo sólovém zpěvu vyučování rovněž v kolektivech, které mají své max. limity (např. komorní hra do 9 žáků, více žáků už je souborová hra, ještě větší kolektivem může být orchestr). Výuka hudební nauky probíhá v kolektivech do max. počtu žáků 20, po navýšení zřizovatelem max. 24.