Komisionální zkoušky

Z WikiZUŠ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Komisionální zkoušky

 • Rozeznáváme několik druhů zkoušek, podle období ve školním roce a účelu:
  • přijímací (talentová)
  • postupová (na konci roku)
  • závěrečná
  • postupová – kontrahovací (o pololetí)
  • ostatní
 • Před zkouškou je ředitelem školy jmenována (většinou 3-členná) odborná komise.
  • O provedení zkoušky vždy komise vystavuje každému žákovi Protokol o přijímání žáků a komisionálních zkouškách
  • Název zkoušky v Protokolu může být: Přijímací zkouška, Talentová zkouška, Postupová zkouška, Závěrečná zkouška, Absolventská předehrávka, Absolventské vystoupení, Absolventská výstava, Veřejné vystoupení, Opravná zkouška.

Komisionální zkoušky v roce 2019/2020


Vyjádření AZUŠ:

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, na webu MŠMT byly dnes zveřejněny nové informace pro ZUŠ:
Jsou žáci povinni konat ve školním roce 2019/2020 postupové či závěrečné zkoušky?
Povinnost konání postupové zkoušky uvedené v § 4 odst. 1 vyhlášky č. 71/2005 Sb. není přímo stanoveno právním předpisem (ale až ŠVP), proto spadá pod § 2 vyhlášky č.211/2020 Sb. Od jejího konání je možné upustit, nebo ji konat v modifikované podobě
případně ji konat na dálku (elektronickými prostředky komunikace na dálku) jako běžnou součást vzdělávání. Pokud, i přes její konání, žák zkoušku konat nebude, pak je hodnocen podle všech podkladů, které jsou k dispozici v souladu s § 1 vyhlášky 211/2020 Sb.
§ 2 vyhlášky č. 211/2020 Sb. se uplatní pouze v případě, že je konání zkoušky stanoveno přímo právními předpisy. Není-li její konání stanoveno, pak se hodnotí podle § 1 vyhlášky tedy primárně z podkladů získaných za dobu osobní přítomnosti žáků ve škole.
Nicméně například zkouška podle § 5 nebo § 7 odst. 1 vyhlášky č. 71/2005 Sb. se konat musí, jelikož je stanovena přímo právním předpisem, a hodnocení se provádí na jejich základě. Zkoušky je však možné konat i distančním způsobem.
Za jakých podmínek bude moci probíhat přijímání uchazečů ke vzdělávání?
Konání přijímacích zkoušek (a to i prezenční formou) bude podle plánu MŠMT možné. Pravidla pro konání přijímacího zkoušky stanovené mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 18. 5. 2020, které bylo vzato na vědomí vládou jako Příloha č. 3 k
usnesení vlády ze dne 18. 5. 2020 č. 555):zachování odstupu mezi osobami nejméně 1,5 m, přítomnosti nejvýše 15 osob v místě zkoušky při ústních zkouškách, přičemž pokud jsou přítomny osoby z řad veřejnosti, musí zachovávat odstup nejméně 2 m. Doporučujeme zachovat omezený počet osob pro jakýkoliv typ zkoušky.
Pro všechny osoby vstupující do budovy školy bude platit povinnost nemít příznaky virového onemocnění a pro účastníky, zákonné zástupce (a případně veřejnost) také povinnost předložit čestné prohlášení o absenci těchto příznaků.
Zároveň bude platit výjimka z nošení roušek (pokud nedojde ke změně) pro účastníky přijímacího řízení, členy zkušebních komisí a pedagogické pracovníky škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku v rámci místnosti, pokud je zachován rozestup
nejméně 1,5 m.
Platí však, že i přijímací zkoušky je možné konat distančním způsobem.
S přáním pěkného dne
Jindřiška Kudrlová, prezidentka AZUŠ ČR