Národní standard pro elektronické systémy spisové služby

Z WikiZUŠ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Národní standard pro elektronické systémy spisové služby (ESSL)


Pomocí spisové služby je prováděn příjem a evidence dokumentů, jejich označování evidenčním číslem, zatřídění, sledování a kontrola předání dokumentu, jejich oběh a vyřízení, uchovávání a skartační režim.

K úkonům pro výkon spisové služby vydalo MVČR metodický pokyn – na základě § 70 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb.,o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb., národní standard pro elektronické systémy spisové služby (dále jen „národní standard“).Vysvětluje základní pojmy, práci ohledně příjmu a evidence dokumentů, spisového plánu, ukládání a vyřazování dokumentů, skartační režimy a skartační řízení, přenos, export dat, poskytuje informace k zajištění kontroly a bezpečnosti při práci s daty apod.


Národní standard pro elektronické systémy spisové služby