Opakování ročníku

Z WikiZUŠ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Opakování ročníku


dotaz: Žák kvůli nevyužití distanční výuky, finančním či zdravotním důvodům ukončí v pololetí 2020/2021 studium. Obdrží Vysvědčení za I. pololetí. V září dalšího školního roku chce nastoupit znovu.Do jakého ročníku, když v ZUŠ se ročníky nemají opakovat?


Vyhláška o ZUV § 4

Postup žáka do vyššího ročníku a opakování ročníku


(1) Do vyššího ročníku postupuje žák, který byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm prospěl(a) nebo prospěl(a) s vyznamenáním a úspěšně vykonal postupovou zkoušku, pokud tak stanoví školní vzdělávací program.

(2) Nadaného a mimořádně nadaného žáka lze na konci prvního pololetí nebo na konci druhého pololetí přeřadit do některého z vyšších ročníků bez absolvování předchozího ročníku či ročníků, a to po úspěšném vykonání postupových zkoušek ze všech povinných předmětů.

(3) Žákovi, který nebyl na konci druhého pololetí hodnocen, lze v odůvodněných případech umožnit opakování ročníku.

(4) Žáka studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, který na konci druhého pololetí neprospěl, lze přeřadit zpět do příslušného ročníku základního studia.


Z výše uvedené legislativy vyplývá, že opakování ročníku možné je.
Žákům, kteří v pololetí ukončí studium, může být vydáno Vysvědčení.
Nastává zajímavá situace, že žák, který studoval jen 1. pololetí, má opakovat ročník, zatímco žák, který studoval jen 2. pololetí, může postoupit do vyššího ročníku. Každopádně je nutné respektovat legislativu.


Návrh následujících variant řešení:
A) Žák nyní ukončí studium, příští rok bude opakovat ročník
B) Žák nyní ukončí studium, příští rok vykoná přijímací zkoušky a bude zařazen jako nový žák do ročníku dle splněných předpokladů (je možné, že do následujícího ročníku).
C) Žák neukončí studium, pouze mu na žádost zákonného zástupce bude prominuto školné (z důvodů finančních, zdravotních...). Učitel nepřijde o žáka/úvazek. Žák bude v dalším roce pokračovat ve studiu v následujícím ročníku.