Přímá pedagogická činnost

Z WikiZUŠ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Přímá pedagogická činnost (zkratka PPČ) je hlavní náplní učitele a spočívá ve výuce žáků. Počet hodin přímé pedagogické činnosti se řídí Nařízením vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací činnosti. Základní rozdělení závisí, zda jde jen o učitele, nebo zastává funkci ředitele nebo zástupce ředitele.


U učitele je dalším rozhodujícím faktorem, zda u něj převažuje výuka individuální nebo kolektivní. V případě převahy individuální výuky je rozsah přímé pedagogické činnosti 23 vyučovacích hodin, v ostatních případech 21 vyučovacích hodin. Pozor na výklad skupinové výuky. Pokud se bavíme o výuce ve skupině maximálně 4 žáků v hudebním oboru nebo maximálně 5 žáků v literárně-dramatickém oboru, jedná se o individuální výuku ve skupině. Pokud se bavíme o skupinové výuce v tanečním oboru, jedná se o kolektivní výuku.

individuální výuka 23 hodin
kolektivní výuka 21 hodin

U zástupce ředitele je rozhodujícím faktorem počet tříd, které mu byly svěřeny. Pokud je na škole jeden zástupce ředitele, bývají mu zpravidla svěřeny všechny třídy, které škola má. Celkový počet tříd na škole je dán součtem všech hodin přímé pedagogické činnosti všech pedagogů děleno 24. Ukážeme si to na jednoduchém příkladu: Škola má 30 učitelů, každý má 23 hodin PPČ, tj. celkem 690 hodin děleno 24 = 28,75 třídy. Na škole jsou dva zástupci ředitele, třídy mají rovnoměrně rozděleny, každému tedy přísluší 14,375 třídy. Oběma je stanoven rozsah PPČ 12 hodin. Řediteli je stanoven rozsah PPČ 3 hodiny. Tyto hodiny přičteme k hodinám učitelů, abychom provedli kontrolu, zda se zástupci ředitele nedostali do jiného rozsahu PPČ. 690 + (12 * 2) + 3 = 717 hodin, tj. počet hodin PPČ všech pedagogických pracovníků, děleno 24 = 29,875 tříd. Ani po přičtení hodin zástupců ředitele a ředitele se zástupcům ředitele rozsah PPČ nezměnil, činí 12 hodin.

do 14 tříd 12 hodin
15-29 tříd 9 hodin
30 a více tříd 6 hodin

U ředitele je taktéž rozhodujícím faktorem počet tříd. Při počtu tříd 29,875 z předchozího příkladu je rozsah PPČ 3 hodiny.

do 9 tříd 9 hodin
10-24 tříd 6 hodin
25 a více tříd 3 hodiny