Předmět

Z WikiZUŠ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Předmět je nejmenší jednotkou v hierarchii ŠVP, obor, studijní zaměření, studium, učební plán, ročník, předmět. Přesto je souborem dovedností, kterým se má žák za školní rok naučit. Dovednostem se říká ročníkové výstupy, které si definuje škola sama ve svém ŠVP.

Název předmětu může být libovolný, musí však být konzistentně používán v celé dokumentaci studia žáka (v učebním plánu, třídní knize, na Vysvědčení, v Katalogu o průběhu vzdělávání a jinde).

Předměty rozlišuje na:

  1. Povinné
  2. Povinně-volitelné
  3. Nepovinné

Povinné předměty musí žák v daném ročníku studovat.
Povinně-volitelných předmětů bývá v daném ročníku více na výběr, žák si musí minimálně jeden zvolit a ten studovat.
Nepovinné předměty nemusí být studovány. Když studovány jsou, hodnocení z nich se nezapočítává do Celkového prospěchu.