Předměty na Vysvědčení a v Katalogu o průběhu vzdělávání

Z WikiZUŠ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Předměty na Vysvědčení a v Katalogu o průběhu vzdělávání

  • Žák může dostat maximálně jen tolik známek, kolik předmětů obsahuje jeho učební plán podle ŠVP.
  • Žádný předmět se nemůže duplikovat, ani např. z důvodu více kolektivů, protože se stále jedná o jeden předmět.
  • Z toho důvodu nelze 2 známky (byť by byly shodné, např. dvě jedničky), zobrazit na jednom řádku v Katalogu o průběhu vzdělávání.
  • Pokud si škola přeje dávat známek víc, musí přidat další předměty do ŠVP.
    Např. předmět „Společná hudební praxe – Trubka“, který žák studuje v rámci kolektivu komorní hry a také v rámci kolektivu orchestrální hry (z obou mu chcete dát známku na Vysvědčení), je třeba upravit na „Společná hudební praxe – Trubka – Komorní hra" a přidat další předmět „Společná hudební praxe – Trubka – Orchestrální hra".
    Pak budou kolektivy studovány v různých předmětech a žák z nich může mít různé známky (případně více stejných známek).
  • Správný počet předmětů je tedy podmínkou pro správné vyplnění Vysvědčení a rovněž Katalogu o průběhu vzdělávání.