Přijímání žáků

Z WikiZUŠ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Přijímáním žáků se myslí přijímací řízení uchazečů o studium v ZUŠ. Na začátku musí zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče vyplnit Přihlášku do ZUŠ. Následuje vykonání Přijímací/Talentové zkoušky. Na základě Rozhodnutí o přijetí (viz Správní řízení), které vydává ředitel školy, je žák přijat k určitému datu (většinou k začátku školního roku) ke studiu v ZUŠ.