Třídní kniha

Z WikiZUŠ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Třídní kniha je dokument patří k povinné pedagogické dokumentaci školy.

V ZUŠ se setkáváme s dvěma typy třídních knih:

  • Třídní kniha pro individuální a skupinovou výuku
  • Třídní kniha pro kolektivní výuku

Třídní kniha pro individuální a skupinovou výuku se užívá převážně v hudebním oboru pro výuku jednotlivců nebo skupiny dvou až čtyř žáků. Každý žák má svou třídní knihu pro každý vyučovaný předmět. Třídní kniha pro kolektivní výuku se užívá ve všech oborech pro výuku kolektivu žáků (často více než 10 žáků). Je jedna pro celý kolektiv, jsou v ní uvedeni všichni žáci navštěvující výuku tohoto kolektivu.