Stravenky

Z WikiZUŠ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Stravenky

  • Na stravenku má zaměstnanec nárok po odpracování 3 a více hodin na pracovišti. Pokud si zaměstnavatel zvolí, že chce stravenku vydávat i těm, kdo si směnu/část směny odpracovali doma v rámci nepřímé pedagogické činnosti, je to obvykle ošetřeno zápisem výkonu místa práce v pracovní smlouvě nebo vnitřním předpisu (Pracovním řádu). Místo výkonu práce (Zákoník práce, § 34 b).).
  • Také pro zaměstnavatele je podmínkou, aby příspěvek na stravování mohl uplatnit jako výdaj (náklad), že přítomnost zaměstnance v práci během této stanovené směny trvala alespoň 3 hodiny (Zákon č. 586/1992 Sb.).
  • Vyhláška o stravování č. 84/2005 S. ve znění vyhl. Č. 17/2008 Sb.
    "(4)Organizace poskytuje strávníkům uvedeným v odstavci 3 za sníženou úhradu jen jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě3a).„§ 236 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, stanovuje povinnost umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravování. Stravování, včetně poskytování "stravenek" patří mezi často využívané a zaměstnanci oceňované benefity.
Zákoník práce ani jiný právní předpis však povinnost poskytovat a financovat stravování zaměstnavateli neukládá, a to ani zaměstnavateli, který je organizační složkou státu nebo příspěvkovou organizací státní nebo zřízenou územními samosprávnými celky. Zda bude zaměstnavatel stravování poskytovat anebo i financovat, záleží na jeho rozhodnutí a na dohodě v kolektivní smlouvě nebo na vnitřním předpisu vydaném podle § 305 zákoníku práce. Podle § 236 ale musí zaměstnavatel zaměstnancům stravování umožnit.
"Umožnění" stravování zahrnuje jeho organizační a materiální zajištění, např. stanovení takové délky přestávky na jídlo a oddech, aby zaměstnanci měli reálnou možnost se v době přestávky stravovat např. v okolních restauracích nebo obchodech. Je-li pracoviště odlehlé, splní zaměstnavatel tuto povinnost zajištěním a vybavením prostoru, kde si mohou zaměstnanci ohřát jídlo a stravovat anebo tím, že mají možnost nákupu občerstvení v prostorách zaměstnavatele. Povinné formy "umožnění" zákoník práce nestanoví.
Co se týká nároku na dotované obědy pro zaměstnance školy, i když nejsou přítomni žáci nebo pracují z domova, v takovém případě se postupuje podle vnitřních předpisů organizace (příspěvek z FKSP, příspěvek zaměstnavatele…). Jakým způsobem a jakou formou (stravenky) bude závodní stravování zabezpečeno, je na rozhodnutí ředitele školy“.

Zasláno od:
Ing. Bc. Stanislav Volčík
Vrchní ministerský rada
Vedoucí Oddělení řízení vzdělávací soustavy a inovací ve vzdělávání
Tajemník Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5, Malá Strana

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákon zákoník práce | Zákony pro lidi | 1. 1. 2007 |Zákon č. 586/1992 Sb. - Zákon České národní rady o daních z příjmů | Zákony pro lidi | 1. 1. 1993 |