Celkový prospěch

Z WikiZUŠ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Celkový prospěch je údajem vyskytujícím se na Vysvědčení (respektive Výpisu z vysvědčení).
Vychází většinou z průměru hodnocení jednotlivých předmětů, které žák v 1. nebo 2. pololetí studoval.
Vztahuje se k žákovi, proto se rozlišuje mužský a ženský rod. Celkový prospěch má 3 stupně:

  1. Prospěl(a) s vyznamenáním
  2. Prospěl(a)
  3. Neprospěl(a)

Pravidla pro stanovení Celkového prospěchu jsou uvedena ve Školském zákoně. Ve stručnosti jsou tato: Jestliže žák má z některého předmětu hodnocení Neuspokojivý, Celkový prospěch je Neprospěl(a). Jestliže průměr hodnocení je vyšší než 1,5, Celkový prospěch je Prospěl(a). Jestliže průměr hodnocení je menší nebo roven 1,5, Celkový prospěch je Prospěl(a) s vyznamenáním.

Dříve (když byli žáci vyučováni podle starých učebních plánů, dnes již jsou všichni žáci vyučováni podle ŠVP) se posuzovalo ještě hodnocení z hlavního předmětu, kterým byla např. hra na nástroj. Pokud hodnocení z hlavního předmětu bylo horší než Výborný, žák Prospěl (nemohl prospět s vyznamenáním).