Proškrtávání prázdných řádků

Z WikiZUŠ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Proškrtávání prázdných řádků se používá v případě, že není přípustné, aby na dokumentu zůstaly prázdné řádky. Stává se tak např. na Vysvědčení, když jsou vyplněny jen některé řádky předměty a jejich hodnocením, zatímco zbylé zůstaly prázdné.

O způsobu proškrtnutí se vedou dlouhé debaty a každý je zastáncem jiného způsobu. Existují veskrze 4 možné způsoby proškrtnutí:

  • horizontálně
  • vertikálně
  • diagonálně z levého horního rohu
  • diagonálně z levého dolního rohu

U všech způsobů se dále setkáváme s délkami proškrtnutí:

  • z kraje do kraje (od strany do strany nebo z rohu do rohu)
  • částečným (většinou horinzontálním:— = dlouhá pomlčka)

Pokud je prázdných více řádků a/nebo sloupců v tabulce, můžeme se setkat opět s několika možnostmi:

  • každá buňka samostatně
  • jeden řádek přes všechny sloupce
  • jeden sloupec přes všechny řádky
  • všechny řádky a sloupce

Ačkoli jiné typy škol mají způsob proškrtnutí stanoven, pro ZUŠ zřejmě žádný předpis neexistuje. V zásadě je tedy možné použít kterýkoli způsob proškrtnutí. Zastánci všech způsobů se shodují alespoň na tom, že všechny dokumenty školy by měly být jednotně proškrtnuty, tedy aby každý dokument nebyl proškrtnut jiným způsobem. Volba způsobu bývá tak většinou na rozhodnutí ředitele školy, se kterým seznámí všechny zaměstnance.